Opis

Turizam nije težak kolegij, ali ima dosta gradiva koje trebaš dobro naučiti!

Nemoj brinuti, mi smo ti pripremili sve što ti treba za uspješno polaganje ovog ispita. Pročitaj naše savjete i baci pogled na naše skripte.

Klikni “+” za više informacija o ovom kolegiju.

Kako učiti turizam?

Obvezna literatura.

  1. Udžbenik: Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. i suradnici (2011): “Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustav”, Školska knjiga, Zagreb.
  2. Publikacija: Hendija, Z., Kesar, O., Bučar, K. (2017): “Osnovni podaci o turizmu u svijetu i Hrvatskoj 2015. godine” dostupna je na sljedećoj poveznici.

Prezentacije. Vrlo su korisne bilješke s predavanja jer mnogi profesori u tim prezentacijama naglašavaju najbitnije pojmove na koje se stavlja naglasak i u ispitu.

Skripta. Dolje možeš pronaći neke od najpoznatijih skripti. Nije loša skripta pisana po knjizi koju možeš nadopuniti bilješkama s predavanja ili knjigom. Preporuka je nadopuniti skriptu brojčanim podacima iz knjige jer u skripti nedostaju neki podaci koji se pojavljuju na ispitu.

Računovodstvo
Aktiva ti nije jednaka pasivi? Bez brige,uz naše skripte, kvizove, primjere ispita... lako ćeš to riješiti.
Vidi više
Poslovne financije
Zadaci. Teorija. Priprema za usmeni. Primjeri ispita. Ma imamo sve! Na tebi je samo da dođeš.
Vidi više

Kako izgleda ispit/kolokvij iz turizma?

Ispit/kolokvij. Ispit možeš položiti putem tzv. bodovnog sustava. Bodovni sustav podrazumijeva izlazak studenata na dva kolokvija i aktivno sudjelovanje na seminarskoj nastavi. Najveći broj bodova koji se može postići putem bodovnog sustava je 100, od čega svaki kolokvij nosi najviše 40 bodova i seminarska nastava koja nosi najviše 20 bodova. Ukoliko se odlučiš na klasično polaganje na ispitnim rokovima, imaj na umu da je na samom ispitu više gradiva nego na kolokvijima zajedno.

Dolasci. Moraš ostvariti najmanje 6 dolazaka na predavanja i 6 dolazaka na seminarsku nastavu da bi dobio potpis nastavnika u indeks na kraju nastave u ljetnom semestru.

Izrada prezentacije. Sudjelovanje studenta na seminarskoj nastavi podrazumijeva provođenje istraživanja, izradu i izlaganje prezentacijena zadanu temu, koji kumulativno mogu donijeti najviše 15 bodova, i dodatna aktivnost studenta na seminarskoj nastavi, koja studentu može donijeti najviše 5 bodova.

 

Skripte

  • TURIZAM-prof.-Hendija-2017..pdf
  • Makarska-skripta-Pregled.pdf
  • Turistička-skripta.pdf

Prijavite se da bi mogli preuzeti skripte

6 ects

Katedra: Turizam
Semestar: VI.
Preduvjet: ne
Kolokvij: Da
Usmeni: Ne
Projekt: Da

Komentari

Prijavite se da komentirate!

Jan Žanković

Iskreno, razočarao me ovaj kolegij…. očekivao sam puno više, a ne samo puko bubanje definicija na pamet. Mislim da bi na najboljem ekonomskom fakultetu u državi koja je vrlo turistički orijentirana, ovaj kolegij trebao biti na zavidnoj razini.

15.12.2014 u 12:56

Andrej Šoštarić

Moje komentar na turizam… “BRAINWASH” – nije mi jasno koja je svrha učenja NAPAMET na fakultetu. Kolegij s puno potencijala i lošom izvedbom.

15.12.2014 u 12:55