Opis

Katedra: TurizamSemestar: zimskiPreduvjet: NEKolokviji: DA (2)Projektni zadatak: Da Pogledaj knjižicu za kolegij turistička geografija.Kod nas skinite skripte, ocijenite kolegij i podijelite sa svojim kolegama iskustva. 

Katedra:Turizam
Semestar:zimski
Preduvjet:NE
Kolokviji:DA (2)
Projektni zadatak:Da

 

Pogledaj knjižicu za kolegij turistička geografija.

Kod nas skinite skripte, ocijenite kolegij i podijelite sa svojim kolegama iskustva.

 

6 ects

Katedra: turizam
Semestar: zimski
Preduvjet: ne
Kolokvij: Da
Usmeni: Ne
Projekt: Da

Komentari

Prijavite se da komentirate!