Opis

Strateški menadžment ćeš svladati bez poteškoća. Zbog zanimljivih predavanja i analiza poslovnih slučajeva ovaj kolegij je sve samo ne dosadan.

Mi smo ti pripremili sve što ti treba za uspješno polaganje ovog ispita. Pročitaj naše savjete i baci pogled na naše skripte.

Klikni “+” za više informacija o ovom kolegiju.

Kako učiti strateški menadžment?

Obvezna literatura. Buble, M. (ur.) (2010), Strateški menadžment, Zagreb: Sinergija

Prezentacije. Isprintaj prezentacije i zabilježi stvari na koje profesori stavljaju naglasak, jer se upravo takva pitanja pojavljuju na kolokvijima/ispitu.

Skripta. Dolje možeš pronaći neke od najpoznatijih skripti.

Računovodstvo
Aktiva ti nije jednaka pasivi? Bez brige,uz naše skripte, kvizove, primjere ispita... lako ćeš to riješiti.
Vidi više
Poslovne financije
Zadaci. Teorija. Priprema za usmeni. Primjeri ispita. Ma imamo sve! Na tebi je samo da dođeš.
Vidi više

Kako položiti strateški menadžment?

Ispit/kolokvij. Kolokviji i ispit razlikuje se od profesora do profesora. Najčešći koncept su esejska pitanja u kojima se objašnjava određen pojam. Minimalna razina znanja za prolaz je 50% zadovoljavajućih odgovora.

Projektni zadatak/audit. Rad na seminarskoj nastavi nosi 10% ocjene, to podrazumijeva izradu vlastitog strateškog audita. Još 10% ocjene nosi sudjelovanje na nastavi.

 

Skripte

  • Strategija-za-prolaz.pdf

Prijavite se da bi mogli preuzeti skripte

6 ects

Katedra: katedra za organizaciju i menadžment
Semestar: ljetni
Preduvjet: da (organizacija i osnove menadžmenta)
Kolokvij: Da
Usmeni: Ne
Projekt: Ne

Komentari

Prijavite se da komentirate!