Opis

Svaki student mora napisati jedan seminarski rad tijekom na studiju.Seminarski rad treba imati do 15 stranica osnovnog teksta rada na papiru A4 formata  (bez naslovnice, sadržaja, popisa literature, popisa slika itd...)Kako bi brže, lakše i …

Svaki student mora napisati jedan seminarski rad tijekom na studiju.

Seminarski rad treba imati do 15 stranica osnovnog teksta rada na papiru A4 formata  (bez naslovnice, sadržaja, popisa literature, popisa slika itd…)

Kako bi brže, lakše i ispravno napisao seminarski rad pripremili smo ti paket za prvu pomoć! 🙂

Kako pravilno citirati u radovima?

Kako napisati diplomski u tjedan dana?

2 ects

Semestar: zimski
Kolokvij: Ne
Usmeni: Ne
Projekt: Ne

Komentari

Prijavite se da komentirate!