Opis

Katedra: Organizacija i menadžmentSemestar: zimskiPreduvjet: NEKolokviji: DA (opcije- kolokviji, predrok ili ispit)Projektni zadatak: DA (seminarski rad + prezentacije ili pristupni rad za ispit) Kod nas skinite skripte, ocijenite kolegij i podijelite sa svojim kolegama iskustva. 

Katedra:Organizacija i menadžment
Semestar:zimski
Preduvjet:NE
Kolokviji:DA (opcije- kolokviji, predrok ili ispit)
Projektni zadatak:DA (seminarski rad + prezentacije ili pristupni rad za ispit)

 

Kod nas skinite skripte, ocijenite kolegij i podijelite sa svojim kolegama iskustva. 

6 ects

Katedra: organizacija i menadžment
Semestar: zimski
Preduvjet: ne
Kolokvij: Da
Usmeni: Ne
Projekt: Da

Komentari

Prijavite se da komentirate!