Opis

Katedra: Ekonomika poduzećaSemestar: ljetniPreduvjet: NEKolokviji: DA (3-4)Projektni zadatak: DA (prezentacije, diskusije) Pogledaj knjižicu za kolegij osnove poslovne analize.Kod nas skinite skripte, ocijenite kolegij i podijelite sa svojim kolegama iskustva. 

Katedra:Ekonomika poduzeća
Semestar:ljetni
Preduvjet:NE
Kolokviji:DA (3-4)
Projektni zadatak:DA (prezentacije, diskusije)

 

Pogledaj knjižicu za kolegij osnove poslovne analize.

Kod nas skinite skripte, ocijenite kolegij i podijelite sa svojim kolegama iskustva. 

6 ects

Katedra: ekonomika poduzeća
Semestar: ljetni
Preduvjet: ne
Kolokvij: Da
Usmeni: Ne
Projekt: Da

Komentari

Prijavite se da komentirate!