Opis

Organizacija nije težak kolegij i studentima najčešće ne predstavlja problem, pa nemoj biti iznimka! 🙂

Mi smo ti pripremili sve što ti treba za uspješno polaganje ovog ispita. Pročitaj naše savjete i baci pogled na naše skripte.

Klikni “+” za više informacija o ovom kolegiju.

Kako učiti organizaciju?

Obvezna literatura. Sikavica, P. (2011), Organizacija, Školska knjiga, Zagreb i Galetić, L., ur. (2016), Organizacija, Sinergija, Zagreb

Prezentacije. Isprintaj prezentacije i zabilježi stvari na koje profesori stavljaju naglasak, jer se upravo takva pitanja pojavljuju na kolokvijima/ispitu.

Skripta. Dolje možeš pronaći neke od najpoznatijih skripti.

Računovodstvo
Aktiva ti nije jednaka pasivi? Bez brige,uz naše skripte, kvizove, primjere ispita... lako ćeš to riješiti.
Vidi više
Poslovne financije
Zadaci. Teorija. Priprema za usmeni. Primjeri ispita. Ma imamo sve! Na tebi je samo da dođeš.
Vidi više

Kako izgleda ispit/kolokvij iz organizacije?

Kolokvij. Kod svih profesora postoji opcija polaganja putem dva kolokvija, a preduvjet za pristup kolokvijima su dolasci na seminare.

Projektni zadatak. Kod nekih profesora postoje projektni zadaci koji su timski i čine dio konačne ocjene ukoliko polažete putem kolokvija. On može se pripremiti na tri načina: 1. na primjeru hrvatskog ili svjetskog poduzeća, 2. kritičkim prikazom članka ili 3. kritičkim prikazom poglavlja određene knjige koja nije ispitna literatura.

Skripte

  • Ispitna-pitanja.pdf
  • Organizacija50-Pregled.pdf

Prijavite se da bi mogli preuzeti skripte

6 ects

Katedra: organizacija i menadžment
Semestar: III.
Preduvjet: ne
Kolokvij: Da
Usmeni: Ne
Projekt: Da

Komentari

Prijavite se da komentirate!

Luka Radočaj

najdosadniji kolegij na faksu

16.12.2014 u 15:22