Opis

Monetarna politika je jako zanimljiv i koristan kolegij. Učenje ti neće biti dosadno jer je ovaj kolegij mix teorije, grafova i zadataka!

Mi smo ti pripremili sve što ti treba za uspješno polaganje ovog ispita. Pročitaj naše savjete i baci pogled na naše skripte.

Klikni “+” za više informacija o ovom kolegiju.

Kako učiti monetarnu politiku?

Obvezna literatura.

  1. Lovrinović, I., Ivanov, M.: “Monetarna politika”, RRIF plus d.o.o., prosinac 2009. (osim za dio gradiva na koje se odnose aktualne promjene vezane uz instrumente monetarne politike HNB i strukturu monetarnih agregata u Hrvatskoj – to gradivo studenti uči se u skladu s niže navedenim uputama pod 2 i 3
  2. NOVO-  instrumenti monetarne politike – instrumenti objavljeni na web stranicama HNB-a; link na tekst za studente 
  3. Struktura monetarnih agregata u Hrvatskoj od 2015. godine (navedeno podrazumijeva da monetarne agregate u Hrvatskoj studenti trebaju naučiti u skladu s novim definicijama i novom sektorizacijom financijskih institucija i drugih sektora u Hrvatskoj; ujedno to znači da se kao točan odgovor neće priznati oni odgovori studenata koji su zanemarili novu strukturu monetarnih agregata); link na dodatne materijale
  4. Zadaci vježbi sa seminarske nastave

Prezentacije. Isprintaj prezentacije i zabilježi stvari na koje profesori stavljaju naglasak, jer se upravo takva pitanja pojavljuju na kolokvijima/ispitu.

Skripta. Dolje možeš pronaći neke od najpoznatijih skripti.

Računovodstvo
Aktiva ti nije jednaka pasivi? Bez brige,uz naše skripte, kvizove, primjere ispita... lako ćeš to riješiti.
Vidi više
Poslovne financije
Zadaci. Teorija. Priprema za usmeni. Primjeri ispita. Ma imamo sve! Na tebi je samo da dođeš.
Vidi više

Kako položiti monetarnu politiku?

Ispit. Ispit je unificiran za sve profesore i sastoji se od 100 bodova od kojih je 60 za pozitivnu ocjenu. Prvi dio su pitanja na nadopunjavanje, a drugi je nekoliko kraćih esejskih pitanja u sklopu kojih se obavezno pojavi minimalno jedan graf kojeg je potrebno skicirati i objasniti. Zadnje pitanje koje nosi i najveći broj bodova je bilanca banke (poslovne ili centralne) s kraćim zadatkom o kreditnom potencijalu banke ili kreditnom multiplikatoru.

Kolokvij. U prvi kolokvij ulazi prvih 5 poglavlja knjige. Dodatno, instrumente monetarne politike HNB-a trebaš naučiti prema zadnjim podacima i materijalima objavljenima na stranici HNB-a. Gradivo koje ulazi u drugi kolokvij uključuje poglavlja: 3, 5, 6, 7, 8, 9 iz knjige. Vidiš da se 3. i 5. poglavlje polaže i u sklopu drugog kolokvija. Zadatak je najčešće kombinacija bilance banke iz koje se kasnije izračunava kreditni potencijal ili multiplikator (u jednom kolokviju imat ćete bilancu centralne banke, a u drugom bilancu poslovne banke).

Dolasci. Redovno pohađanje nastave podrazumijeva da student do prvog kolokvija može izostati s najviše 2 termina predavanja i 2 termina seminara.

Projektni zadatak. Dodatni bodovi mogu se ostvariti izradom i izlaganjem prezentacija u okviru seminarske nastave (maksimalno 5 bodova).

 

Skripte

  • Ispitna-pitanja-neodgovorena.pdf
  • Pitanja-s-prošlih-rokova.pdf
  • Zadaci-za-2.kolokvij-Pregled.pdf
  • Ispitna-pitanja-Pitalice-nadopunjavanja-esejska.pdf
  • Rade-Ulica-i-Mlađi-Asistent-Bezbrižni-Pregled.pdf

Prijavite se da bi mogli preuzeti skripte

6 ects

Katedra: Financije
Semestar: V.
Preduvjet: da (osnove ekonomije i makroekonomija)
Kolokvij: Da
Usmeni: Ne
Projekt: Ne

Komentari

Prijavite se da komentirate!

Boss

Bravo Paula! Nakon instrukcija, monetarna je mačji kašalj.

10.02.2018 u 18:08

Nikola Novaković

a što je sa uvjetom da mora bit položena makroekonomija…jel se profesori drže toga ili? i što znači uvjet uopće, smijem li ići na kolokvije tj ispit pa da će mi čuvat ocjenu ili?

15.09.2015 u 13:34

Luka Radočaj

Ta je skripta stvarno najbolja + zadaci (uvijek dolazi isti tip zadataka) i na upis ocjene 🙂

16.12.2014 u 15:32

Ana Mihalić

ja sam učila to po ovoj najboljoj skripti koja je tu prva uploadana i položila sam s 3 bez problema, s tjedan dana učenja, ali ju treba baš dobro naučit… i zadaci su prelagani, objašnjeni na str.od asistenata korak po korak, na njima se lako skupe bodovi

15.12.2014 u 11:49