Opis

Menadžment je zanimljiv i interaktivan kolegij. Razumijevanje menadžerskih koncepata, kompleksne uloge i zadataka menadžmenta u suvremenim organizacijama će ti sigurno pomoći da budeš bolji menadžer u budućnosti! 🙂

Mi smo ti pripremili sve što ti treba za uspješno polaganje ovog ispita. Pročitaj naše savjete i baci pogled na naše skripte.

Klikni “+” za više informacija o ovom kolegiju.

Kako učiti menadžment?

Obvezna literatura. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N. (2008.), Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb

Prezentacije. Isprintaj prezentacije i zabilježi stvari na koje profesori stavljaju naglasak, jer se upravo takva pitanja pojavljuju na kolokvijima/ispitu.

Skripta. Dolje možeš pronaći neke od najpoznatijih skripti.

Računovodstvo
Aktiva ti nije jednaka pasivi? Bez brige,uz naše skripte, kvizove, primjere ispita... lako ćeš to riješiti.
Vidi više
Poslovne financije
Zadaci. Teorija. Priprema za usmeni. Primjeri ispita. Ma imamo sve! Na tebi je samo da dođeš.
Vidi više

Kako položiti menadžment?

Projektni zadatak/zadaće. Na seminarskoj nastavi će tijekom semestra biti podijeljena ukupno tri domaća zadatka koji će se raditi u grupama od pet studenata. Svaki domaći zadatak sastojat će se od dijela koji treba napraviti individualno i dijela koji treba napraviti u grupi.

Skripte

  • Express-skripta.pdf

Prijavite se da bi mogli preuzeti skripte

6 ects

Katedra: Organizacija i menadžment
Semestar: V.
Preduvjet: da (organizacija)
Kolokvij: Da
Usmeni: Ne
Projekt: Da

Komentari

Prijavite se da komentirate!